spacer spacer  
 
   
KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Werkwijze
De tevredenheid van uw klanten is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van uw organisatie. Inzicht, door middel van een doordacht klanttevredenheidsonderzoek, kan concrete richting geven aan verbeteringen in de dienstverlening. Ons uitgangspunt is hierbij te komen tot een stukje maatwerk in samenwerking met de opdrachtgever.

Een klanttevredenheidsonderzoek dient te resulteren in zowel kwantitatief als kwalitatief inzicht in de tevredenheid van uw klanten. Wij kijken hierbij niet alleen naar de mate van tevredenheid, maar ook naar het belang dat klanten hechten aan de verschillende service-elementen en naar de suggesties die zij voor uw organisatie hebben. De keuze voor de methode is mede afhankelijk van het type bedrijf en de aanwezige klanteninformatie.

Wij maken voornamelijk gebruik van de telefonische dan wel schriftelijke enquête. Afhankelijk van het aantal klanten dat een organisatie heeft, worden alle klanten bij het onderzoek betrokken of wordt er uit het klantenbestand een representatieve steekproef getrokken. Voorafgaand aan of als ondersteuning van de kwantitatieve resultaten kan tevens gekozen worden voor kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van diepte-interviews. Het inzicht in de (on)tevredenheid van de klant kan hierbij uitgediept worden door verder in te gaan op de achterliggende redeneringen en motivaties.

 
PROCES:

Stap 1:   


Stap 2:   

Stap 3:

Stap 4:   


Stap 5:

Afstemming met opdrachtgever (doelen, opzet en planning)

Samenstellen vragenlijst

Meting onder de klanten

Verwerking en heldere rapportage.

Presentatie conclusies en aanbevelingen            © 2015 MKH Mystery Shoppers